Реонот на Алшар со единствени рестенија

На подрачјето на “Алшар” виреат и два вида темјанушки – “виола-алшарика” и “тимус-алшарика”


Тие се ендемични и реликтни растенија и преку нивно испитување може да се објасни врската помеѓу сегашната флора и онаа во минатото.

Од овој вид растенија виреат само на подрачја богати со антимонова и арсенска руда како што е “Алшар”. Се разбира овие нашите од Алшар добиле своевидни и единствени карактеристики со што и кај двата вида и виолота и тимусот е додатокот – “АЛШАРИКА”