Свештмч. Мокиј

Римјанин по раѓање и свештеник во Амфипол, град македонски. Пострадал за време на Диоклецијан.


Со молитва ја скршил статуата на богот Дионис, со што некои од незнабожците ги огорчил против себе, а некои, пак, ги привел кон верата. Бил исечен за Христа во 295 година.