Една бугарска наредба за Делчевско 1913 год
Повеќе, сокривање траги на злостор одошто обид за бугарско придржување кон правото и обичаите на војната и за да не увери целосно во бугарската “невиност” Карнеги-известувачот дава некоја наредба до бугарска единица.
Таа дејствувала во Македонија (кај Пехчево) од октомври 1912 год.

Иако нејасно како се нашла оваа наредба, сепак и од неа јасно се согледуваат некои работи колку и да сака некој да ги покрие со пепел. Особено интересен за нас македонците е нејзиниот почеток кој вели:

“Наредба до 22-ри пешадиски тракиски полк на неговото Царско Величество Чарлс Едвард Сакс Кобург Гота бр. 93, 14 октомври 1912 година, логор Пехчево.

Забележав дека некои војници на полкот, откако ја преминале границата, вршат своеволни акти кои стануваат СЕРИОЗНИ ЗЛОСТОРСТВА во време на војна. Гледам со големо жалење дека старешините на четите ги сметаат овие акти лекоумно како да немаат тежина и дозволуваат да се вршат пред нивни очи. Така, во логорот во Царево Село (з.н, денешно Делчево) видов некои војници како го напуштаат логорот и одат во блиското село кое го напуштиле неговите жители, да ограбуваат, секој за себе, заборавајќи ја својата должност да останат на својот пост. Исто така видов во логорот војници како земаат од некаде непознати добра и добиток за да си зготват јадење поинакво од она на четата... Исто така видов некои војници, дали од немарност или намерно, како уништуваат телеграфски жици, прават штета во куќите оставени празни од луѓето, и дури како одат во бугарски куќи...“Царево село (Делчево) и околината  со српски војници кои доаѓаат после бугарските грабежи

• Иако наредбата започнува со самопризнание за СЕРИОЗНИ ЗЛОСТОРСТВА, наредбодавецот веќе ја разблажува оваа формулација со тоа дека се работи за пљачки, уништувања и напади по куќите.

• Наредбодавецот се фатил самиот во стапица кога присвојно македонските куќи од Делчевско ги нарекува “бугарски“, се поставува логичното прашање: Ако се навистина бугарски, зошто народот избегал од “сопствената и ослободитлска” бугарска војска која тука е стационирана?

• Сходно ова, во Делчевско нема ниту Срби ниту Грци (и како држави се далеку во однос Бугарија која е во најнепосредна близина!) та нели народот треба да е со “својата” војска да се помагаат и храбрат?!

Полковник Михаил Савов потписник на наредбата
По ова следат долги четири точки кои всушност се укажувања што и како требало да прават војниците при одредени ситуации а сходно меѓународните конвенции и правила на војување (кон неборечкото население, материјалните добра и ресурси, кон воениет заробеници и.т.н). Во последната точка се и дополнителни четири члена од воен кривичен закон кои требало да им се прочитаат на војниците. Наредбата завршува со печат на полкот и потпис од Командантот на полкот, полковник Савов како и потпис од главниот аѓутант, некој капетан Гиев.

Се на се наредбата е некакво “покривање” на Бугарите, дека ете тие се придржуваат до меѓународните правила на војување за разлика од другите војски од кои авторите на Карнеги извештајот никако да најдат или побараат слични документи.

Настарана ова, чудни се и околностите од каде исплива сега оваа наредба од 1912 год., а по “приватни” канали и ако не е за перење на Бугарите пред меѓународната јавност, тогаш најмалку е за бугарската војска зашто таа напротив секаде се однесува се спротивно од барањето на оваа и вакви други евентуални Наредби.