Македонскиот антички штит бил дрвен

Вистинскиот антички македонски штит бил изработен од дрво, кожа и нешто метал. Така од надворешната старна на средината имал кружен папок-омфал.


Во средината обично била прицврстена метлна декоративна ѕвезда-розета со тордирани зраци или молња. Во кружната зона наоколу биле заковани метални поликружни опкови-огнила. Во нив, као и меѓу-просторите биле заковани бројни железни клинови.

Понекогаш на ликовните претстави се гледаат мали молњи. Од ова јасно е дека овие железни опкови имале првенствена намена за одбрана, кога непријателот ќе удри со мечот да не може да го пробие штитот.